Jūs atrodaties šeit

Izsludinātskārtot pieaugošā secībā Numurs Nosaukums Iesniegšanas termiņš
17.01.2019 Endobronhiālās ultraskaņas (US) izmeklējumu biopsijas adatu piegāde 25.01.2019
17.01.2019 Endobronhiālās ultraskaņas (US) izmeklējumu biopsijas adatu piegāde 25.01.2019
15.01.2019 RAKUS 2019/03K Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts 08.03.2019
15.01.2019 RAKUS 2018/93K Medicīnisko preču un materiālu piegāde ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai 04.04.2019
11.01.2019 Atsūkšanas vārstu piegāde Pentax videobronhoskopam 01.03.2019
09.01.2019 RAKUS 2018/101K Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde 11.02.2019
07.01.2019 Etilēna oksīda sterilizācijas iekārtas 3M Steri Vac Model 8XL ikgadējā, atkārtotā validācija un kalibrēšana 11.01.2019
07.01.2019 Fleksiblā intubācijas fibrobronhoskopa ar portatīvu gaismas avotu iegādi 11.01.2019
02.01.2019 SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ūdensvadu un kanalizācijas ārējo tīklu avāriju likvidēšanas darbi” 16.01.2019
21.12.2018 Zvanu centra kontaktu apkalpošanas risinājuma noma 28.12.2018
21.12.2018 Radioaktīvo ūdeņu slēgtā rezervuāra remonts 21.01.2019
13.12.2018 RAKUS 2018/95B Sertificētu ārstu pakalpojumi mikroķirurģijas programmās un citu mikroķirurģijas pakalpojumu nodrošināšana sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem 03.01.2019

Lapas