Jūs atrodaties šeit

Izsludinātskārtot dilstošā secībā Numurs Nosaukums Iesniegšanas termiņš
29.05.2018 Pacientu sildīšanas iekārtu iegāde Valsts Apdegumu centram 05.06.2018
06.06.2018 Informatīvās plāksnes izgatavošana ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 publicitātes prasību nodr.i 15.06.2018
14.06.2018 Argona plazmas koagulatora piederumu piegāde 21.06.2018
19.06.2018 Lielā elektroenerģijas patērētāja SIA „Ŗīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” energoaudits 26.06.2018
13.07.2018 „SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” ēku un korpusu numerācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana. 30.07.2018
26.07.2018 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas” Audu un šūnu centra dokumentācijas sagatavošana akreditēšanai atbilstoši MK noteikumiem Nr.1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība 02.08.2018
03.08.2018 Stacionāra „Biķernieki’’ ārstniecības korpusa lit. 009 2.stāva telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība 15.08.2018
03.08.2018 Jonizācijas kameras iegāde 10.08.2018
10.08.2018 Stacionāra “Loc” kanalizācijas remontdarbu veikšana 17.08.2018
14.08.2018 Par identifikācijas aproču un uzlīmju iegādi 21.08.2018
14.08.2018 stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" transformatoru apakšstacijas rekonstrukcijas darbi 28.08.2018
21.08.2018 Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu veikšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” struktūru ēkās, būvēs un tām piegulošajā teritorijā 30.08.2018

Lapas