Jūs atrodaties šeit

Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde

Izsludināšanas datums: 
30.03.2020
Iepirkuma numurs: 
RAKUS 2020/14M
Iepirkuma priekšmets: 
Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde
Iesniegšanas termiņš: 
09.04.2020
Kategorija: 
Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Kontaktpersonas: 
par tehnisko specifikāciju: Medicīnas ierīču uzraudzības daļas Medicīnas fiziķe Aelita Platā, tālr. +371 67042674, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
par procedūru – Jeļena Bičikova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri: 

30.03.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Ultrasonogrāfijas iekārtas iegādektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 9. aprīlim plkst.13:00

Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!

Informācija atjaunota: 2020.03.29 - 23:20