Jūs atrodaties šeit

Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde_1

Izsludināšanas datums: 
07.05.2020
Iepirkuma numurs: 
RAKUS 2020/52MK_1
Iepirkuma priekšmets: 
Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde
Iesniegšanas termiņš: 
14.05.2020
Kategorija: 
Citi iepirkumi
Kontaktpersonas: 
par tehniskiem jautājumiem – Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. 6704 1061,29244294,e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv
par procedūru –Iepirkumu daļas juriste Inga Lange, tālr. 67042378, 28619841,e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri: 

Informējam Jūs, ka iepirkuma priekšmeta 1.9., 1.11. un 1.16. daļās tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 14. maijam plkst. 11:00, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, tālrunis +371 67042336, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu, vai ar kurjerpastu tā, lai piedāvājums tiktu saņemts līdz 2020. gada 14. maijam plkst.11:00.

Ieinteresētās personas piedāvājumus līdz 2020. gada 14. maijam plkst. 11:00 var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv. Pretendenta piedāvājumam jābūt ievietotam arhīvā (piem. WinRar, 7-zip utml. programmas), kas ir aizsargāts ar paroli. Parole Pasūtītajam uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv jāatsūta 2020.gada 14.maijā, laika posmā no plkst. 11:00 līdz 11:15.

Piedāvājumi, papīra formātā un elektroniski iesniegtie, kas tiks saņemti pēc plkst. 11:00, tiks neatvērti atdoti/nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Elektroniski iesniegtajam piedāvājumam, paroli nedrīkst sūtīt ātrāk par 2020.gada14.maija plkst. 11:00.

Informācija atjaunota: 2020.05.07 - 12:47