Jūs atrodaties šeit

Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde

Izsludināšanas datums: 
14.05.2020
Iepirkuma numurs: 
RAKUS 2020/63MK
Iepirkuma priekšmets: 
Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde
Iesniegšanas termiņš: 
20.05.2020
Kategorija: 
Citi iepirkumi
Kontaktpersonas: 
par tehnisko specifikāciju- Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr.6704 1061, 29244294
par procedūru- Iepirkumu daļas juriste Inga Lange, +371 67042378; 28619841, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri: 

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. maijam plkst. 12:00, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, tālrunis +371 67042336, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu, vai ar kurjerpastu tā, lai piedāvājums tiktu saņemts līdz 2020. gada 20. maijam plkst.12:00.

Ieinteresētās personas piedāvājumus līdz 2020. gada 20. maijam plkst. 12:00 var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv. Pretendenta piedāvājumam jābūt ievietotam arhīvā (piem. WinRar, 7-zip utml. programmas), kas ir aizsargāts ar paroli. Parole Pasūtītajam uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv jāatsūta 2020.gada 20.maijam, laika posmā no plkst. 12:00 līdz 12:15.

Piedāvājumi, papīra formātā un elektroniski iesniegtie, kas tiks saņemti pēc plkst. 12:00, tiks neatvērti atdoti/nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Elektroniski iesniegtajam piedāvājumam, paroli nedrīkst sūtīt ātrāk par 2020.gada 20.maija plkst. 12:00.

Informācija atjaunota: 2020.05.14 - 15:17