Jūs atrodaties šeit

Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde

Izsludināšanas datums: 
17.04.2020
Iepirkuma numurs: 
RAKUS 2020/49MK
Iepirkuma priekšmets: 
Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde
Iesniegšanas termiņš: 
24.04.2020
Kategorija: 
Citi iepirkumi
Kontaktpersonas: 
par tehniskiem jautājumiem – Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. 6704 1061,29244294,e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv
par procedūru –Iepirkumu daļas juriste Inga Lange, tālr. 67042378, 28619841,e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri: 

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 24. aprīlim plkst. 1200, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā darba dienās no plkst. 900 līdz 1600, tālrunis +371 67042336, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu, vai ar kurjerpastu tā, lai piedāvājums tiktu saņemts līdz 2020. gada 24. aprīlim plkst.1200.

Ieinteresētās personas piedāvājumus līdz 2020. gada 24. aprīlim plkst. 1200 var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv. Pretendenta piedāvājumam jābūt ievietotam arhīvā (piem. WinRar, 7-zip utml. programmas), kas ir aizsargāts ar paroli. Parole Pasūtītajam uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv jāatsūta 2020.gada 24.aprīlī, laika posmā no plkst. 12:00 līdz 12:15.

Piedāvājumi, papīra formātā un elektroniski iesniegtie, kas tiks saņemti pēc plkst. 12:00, tiks neatvērti atdoti/nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Elektroniski iesniegtajam piedāvājumam, paroli nedrīkst sūtīt ātrāk par 2020.gada 24.aprīli plkst. 12:00.

 

Informācija atjaunota: 2020.04.21 - 9:10