Pacienta iemaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem 

Nr.p.k. Veselības aprūpes pakalpojumi EUR
1 Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*. 1,42
2 Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)*. 4,27
3 Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu). 7,11
4 Par ģimenes ārsta mājas vizīti (pacientiem vecākiem par 80 gadiem un pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma). 2,85
5 Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:
Slimnīcās 10,00
Valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās. 7,11
Par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19). 7,11
6 Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
Datortomogrāfiskie izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas; 14,23
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 21,34
par izmeklējumu; 14,23
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas; 28,46
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 35,57
par izmeklējumu; 28,46
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
7 Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi; 1,42
Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi; 4,27
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi;
Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi;
Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi;
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;
Radionuklīdā diagnostika.
Endoskopiskie izmeklējumi. 7,11
Rentgenoloģiskie izmeklējumi: 7,11
izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu); 2,85
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 9,96
par izmeklējumu; 2,85
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
Datortomogrāfiskie izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas 14,23
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 21,34
par izmeklējumu; 14,23
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas; 28,46
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 35,57
par izmeklējumu; 28,46
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
8 Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju 4,27
9 Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām (par katru no procedūrām: 21,34
1) intrauterīnā inseminācija;
2) olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai;
3) embrija pārstādīšana;
4) sēklinieku biopsija).

Piezīme:

* Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārstēšanos slimnīcā, jāsaņem nosūtījums no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Pacienta iemaksas ārstējoties slimnīcā:

 • Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu) - 10,00 eiro
 • Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu) - 10,00 eiro
 • Par ārstēšanos valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās –  7,11 eiro
 • Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm - 7,11 eiro
 • Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības - 7,11 eiro

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju:

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem slimnīcā:

 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas - 14,23 eiro
 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 21,34 eiro
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) - 28,46 eiro
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 35,57 eiro

Informāciju par valstī noteiktām pacienta iemaksām var skatīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/ sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi > Pacienta iemaksas vai piezvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234

Svarīgi!                                                                                                                                                                  

 • Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro.
 • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569,15 eiro.

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksām:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus atsevišķu infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 400 latus (569,15 eiro) un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.