Veselības aprūpe iedalījums:

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība – pēkšņa saslimšana vai trauma, kuras rezultātā ir apdraudēta cietušā dzīvība;
 • Primārā veselības aprūpe - pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (ģimenes ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, zobārsts, zobārsta asistents, zobārsta māsa un higiēnists);
 • Sekundārā veselības aprūpe - specializēta ambulatorā un stacionārā veselības aprūpe, kas orientēta uz neatliekamu, akūtu vai plānveida veselības aprūpi (kuru sniedz ambulatorajā ārstniecības iestādē, slimnīcas ambulatorajā nodaļā, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, dienas stacionārā, slimnīcā);
 • Terciārā veselības aprūpe - augsti specializēti veselības aprūpes pakalpojumi, kurus specializētās ārstniecības iestādēs nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildus kvalifikāciju.

Fortran

Dienā pirms izmeklējuma jāapēd vieglas brokastis. No pl. 12.00 neēst.

Pl. 12:00-14:00 izšķīdināt 1 paciņu preparāta 1 litrā ūdens (patīkamākai garšai var pievienot nedaudz citrona sulas) un izdzert pa nelielām porcijām.

Pl. 14:00-16:00 izšķīdināt 1 paciņu preparāta 1 litrā ūdens (patīkamākai garšai var pievienot nedaudz citrona sulas) un izdzert pa nelielām porcijām.

Pl. 16:00-18:00 izšķīdināt 1 paciņu preparāta 1 litrā ūdens (patīkamākai garšai var pievienot nedaudz citrona sulas) un izdzert pa nelielām porcijām.

Dzert tik daudz šķidruma, cik iespējams – vislabāk ūdeni, nesaldinātu tēju, drīkst dzert arī kafiju bez piena vai krējuma. Vēlams izdzert vismaz 1,5-2 l šķidruma.


Eziclen

Dienā pirms izmeklējuma jāapēd vieglas brokastis. No pl.12:00 neēst.

Pl. 14:00-16:00 pirmas pudeles saturs jāatšķaida ar ūdeni līdz iepakojumā esošās glāzes pildījuma līnijai un jāizder.

Pl. 16:00-18:00 jāizdzer 2 glāzes ar ūdeni vai citu šķidrumu bez biezumiem (sulu, nesaldinātu tēju, drīkst dzert arī kafiju bez piena vai krējuma).

Pl. 18:00-20:00 otras pudeles saturs jāatšķaida ar ūdeni līdz iepakojumā esošās glāzes pildījuma līnijai un jāizder.

Pl. 20:00-22:00 jāizdzer 2 glāzes ar ūdeni vai citu šķidrumu bez biezumiem (sulu, nesaldinātu tēju, drīkst dzert arī kafiju bez piena vai krējuma).


Moviprep

Dienā pirms izmeklējuma jāapēd vieglas brokastis. No pl.12.00 neēst.

Pl. 14:00-16:00  1 litrā ūdens tilpumā izšķīdināt viena iepakojuma A un viena iepakojuma B saturu un jāizdzer.

Pl. 18:00-20:00  1 litrā ūdens tilpumā izšķīdināt viena iepakojuma A un viena iepakojuma B saturu un jāizdzer.

Papildus jāizdzer vismaz 2 litri ūdens vai tējas/kafijas/sulas bez piedevām/biezumiem.

Zarnu sagatavošanai izmeklējumam drīkst izmantot arī citus preparātus.

Atsevišķus ambulatoros izmeklējumus ir iespējams veikt vispārējā anestēzijā (narkozē).

Narkoze-īslaicīgs samaņas zudums, ko panāk ar hipnotisko un atsāpinošo vielu ievadīšanu intravenozi. Narkozes nodrošināšana var būt saistīta ar zināmu komplikāciju (sarežģījumu) iespējamību. To rašanas riska mazināšanai pirms plānveida izmeklējuma pacientiem ar hroniskām saslimšanām jāpanāk maksimāli iespējama veselības stāvokļa uzlabošanās (asinsspiediens individuālajās normas robežās, hroniskas slimības remisija (nav paasinājums), sirds ritma stabilizācija u.t.t.). Pretējā gadījumā manipulācija var būt atcelta.

Pierakstoties uz izmeklējumu jāinformē par slimošanu ar cukura diabētu (slimojoši ar cukura diabētu pacienti izmeklējami dienas 1. pusē).
Narkozes dienā pieļaujama sirds ritmu regulējošu medikamentu lietošana (piem. Concor, Betalok, Metoprolol), visi pārējie medikamenti ir jāatceļ iepriekšējā dienā traucētas medikamentu uzsūkšanas un mijiedarbības ar narkozes vielām dēļ. To lietošanu var atsākt dienā pēc narkozes.
Pacientiem 2 stundas pirms narkozes atļauts iedzert glāzi ūdens vai tējas bez piena un cukura. Uz izmeklējumu ar narkozi ir jāierodas ar pavadoni, kurš Jums palīdzēs nokļūt līdz mājām, jo iespējams īslaicīgs reibonis, nespēka epizodes vai līdzsvara traucējumi. Pēc narkozes diennakti nedrīkst vadīt mašīnu, veikt darbus saistītus ar precizitāti un pieņemt atbildīgus lēmumus.

Latvijā saskaņā ar Ārstniecības likuma 17.pantu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņem:

 • Latvijas pilsoņi;
 • Latvijas nepilsoņi;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;
 • Ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • Bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
 • Aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.

Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajām, kurām ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, no valsts pamatbudžeta grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību ir tiesības saņemt bez maksas.

Personas, kuras nav minētas Ārstniecības likumā 17.pantā, ārstniecības pakalpojumus saņem par maksu, atbilstoši ārstniecības iestādes vai speciālista maksas pakalpojumu cenrādim.

Pacientu uz dienas stacionāru ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai nosūta sekojošos gadījumos:

 • pacientam nepieciešami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi, un atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešams lietot ārstniecības līdzekļus, kuru saņemšanas laikā nepieciešama ārsta uzraudzība;
 • dienas laikā ik pēc noteikta laikposma ar dažādiem paņēmieniem pacientam nepieciešams ievadīt farmakoterapeitiskos līdzekļus;
 • pacientam nepieciešama sarežģīta diagnostiska izmeklēšana;
 • pacientam pirms diagnostiskas izmeklēšanas nepieciešama speciāla iepriekšēja sagatavošana;
 • pacienta izmeklēšanai nepieciešams lietot anestēziju (izņemot lokālo anestēziju);
 • ķirurģisko operāciju veikšanai; o rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Lai pacients saņemtu ārstēšanos slimnīcā, ģimenes ārsts vai ārsts speciālists:

 • nosūtījumam uz slimnīcu pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli;
 • kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu slimnīcā neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojumu nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas ar pacientu par iespējamo stacionēšanas laiku un informē par to pacienta ģimenes ārstu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nosūta pacientu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai slimnīcā, nogādājot pacientu tuvākajā slimnīcā, kura atbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm neatliekamās palīdzības sniegšanai.

Ja pacients vēršas slimnīcā pēc savas iniciatīvas, slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtē medicīniskās indikācijas un pieņem lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojums nav sniedzams neatliekamā kārtā, pacientam rakstiski sniedz stacionēšanas atteikumu un informē pacientu par iespēju saņemt nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu.

Pacienta iemaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem 

Nr.p.k. Veselības aprūpes pakalpojumi EUR
1 Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*. 1,42
2 Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)*. 4,27
3 Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu). 7,11
4 Par ģimenes ārsta mājas vizīti (pacientiem vecākiem par 80 gadiem un pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma). 2,85
5 Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:
Slimnīcās 10,00
Valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās. 7,11
Par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19). 7,11
6 Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
Datortomogrāfiskie izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas; 14,23
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 21,34
par izmeklējumu; 14,23
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas; 28,46
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 35,57
par izmeklējumu; 28,46
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
7 Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi; 1,42
Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi; 4,27
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi;
Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi;
Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi;
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;
Radionuklīdā diagnostika.
Endoskopiskie izmeklējumi. 7,11
Rentgenoloģiskie izmeklējumi: 7,11
izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu); 2,85
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 9,96
par izmeklējumu; 2,85
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
Datortomogrāfiskie izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas 14,23
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 21,34
par izmeklējumu; 14,23
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
izmeklējums bez kontrastvielas; 28,46
izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 35,57
par izmeklējumu; 28,46
par intravenozo kontrastvielu. 7,11
8 Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju 4,27
9 Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām (par katru no procedūrām: 21,34
1) intrauterīnā inseminācija;
2) olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai;
3) embrija pārstādīšana;
4) sēklinieku biopsija).

Piezīme:

* Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārstēšanos slimnīcā, jāsaņem nosūtījums no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Pacienta iemaksas ārstējoties slimnīcā:

 • Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu) - 10,00 eiro
 • Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu) - 10,00 eiro
 • Par ārstēšanos valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās –  7,11 eiro
 • Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm - 7,11 eiro
 • Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības - 7,11 eiro

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju:

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem slimnīcā:

 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas - 14,23 eiro
 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 21,34 eiro
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) - 28,46 eiro
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 35,57 eiro

Informāciju par valstī noteiktām pacienta iemaksām var skatīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/ sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi > Pacienta iemaksas vai piezvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234

Svarīgi!                                                                                                                                                                  

 • Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro.
 • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569,15 eiro.

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksām:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus atsevišķu infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 400 latus (569,15 eiro) un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.
Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība jālūdz gadījumos, kad pēkšņi un negaidīti radušies dzīvību un veselību apdraudoši traucējumi. Piemēram, ja cilvēkam ir samaņas un apziņas traucējumi, straujas un pēkšņas asinsspiediena svārstības, sirdsdarbības traucējumi ar pēkšņām ritma un frekvences izmaiņām vai sāpēm, objektīvi elpošanas traucējumi, elpas trūkums, pēkšņas asas sāpes vēderā u.c. Pēc mediķu palīdzības Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā var vērsties arī citos gadījumos. Mediķi pacientiem nodrošinās sekundāro neatliekamo medicīnisko palīdzību un primāro apskati. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika atrodas stacionārā „Gaiļezers” (Rīgā, Hipokrāta ielā 2). Tālrunis: 67041000.

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcas stacionārā "Gaiļezers" darbojas Latvijā vienīgā specializētā akūto intoksikāciju ārstēšanas struktūrvienība - Toksikoloģijas un sepses klīnika.

Toksikoloģijas un sepses klīnikā 24 stundas diennaktī strādā Saindēšanās un zāļu informācijas centrs.

Ja rodas aizdomas par saindēšanos, zvanot uz diennakts tālruni 67042473, var saņemt ieteikumus, ko darīt pirmajos saindēšanās mirkļos, kā novērtēt, cik saindēšanās ir nopietna un kādas darbības veicamas līdz brīdim, kad ieradīsies neatliekamās palīdzības brigāde.

Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa nodrošina nepārtrauktu augsti kvalificētas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu infekcijas slimību slimniekiem. Nodaļas speciālisti nodrošina arī ambulatoro veselības aprūpi infekcijas slimību pacientiem (ārpus primārās veselības aprūpes ārsta un stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Konsultatīvās nodaļas darba laika) – noņem piesūkušās ērces, nodrošina imunizāciju pret trakumsērgu, konsultē par HIV steidzamās pēcekspozīcijas profilakses uzsākšanu, u.c. Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa atrodas Rīgā, Linezera ielā 3, tālrunis 67014552.

Uzmanību!

Gadījumos, kad nav iespēju objektīvi novērtēt pēkšņus veselības traucējumus iesakām doties uz stacionāra „Gaiļezers” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīniku, kas atrodas Hipokrāta ielā 2, Rīgā.

Tālruņi: 6704 1000, 6704 1001 vai 6704 1002.

 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Oftalmoloģijas klīnikas Acu traumpunktā var saņemt kvalificētu palīdzību acu traumu un akūtu iekaisumu gadījumā. Acu traumpunkts atrodas stacionārā „Biķernieki” (Lielvārdes ielā 68, Rīgā) Uzņemšanas nodaļā. Ja nepieciešamas konsultācijas, Acu traumpunktu var sazvanīt pa tālruņiem: 67038227 (ārsti), 67038290 (māsas) vai 29186443.

Latvijā pastāv tiešās pieejamības speciālisti, pie kuriem pacienti var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma, maksājot pacienta iemaksu 4,27 eiro.

Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

 • pie ginekologa;
 • pie oftalmologa;
 • pie bērnu ķirurga;
 • pie pediatra;
 • pie sporta ārsta;
 • pie psihiatra vai bērnu psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisī­vajām slimībām;
 • pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
 • pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • pie infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju;
 • pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psiho­tropo vielu atkarību.