Jūs atrodaties šeit

Zinātniskās institūcijas pārskati

Zinātniskās institūcijas pārskati

LR Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā starptautisko ekspertu grupa 2013.gada 17.-19.septembrī veica Latvijas zinātnisko institūciju, t.sk. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kā zinātniskās institūcijas, starptautisko novērtējumu. Novērtējums tika veikts, pamatojoties uz institūciju iesniegtajiem pašnovērtējuma ziņojumiem par 2006.-2011.gada periodu un par 2012.gadu.

Starptautisko novērtējuma ekspertu vizīte SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” notika 2013.gada 18.septembrī (plkst. 14.00-17.00).

Eksperti bija dabas zinātņu un medicīnas paneļa starptautiskie eksperti Rósa Björk Barkardóttir un Aleksandar Dimovski, kuri pirms šīs vizītes atsūtīja virkni ar vizīti un pašnovērtējumu saistītu jautājumu.

Zinātnes daļa sagatavoja atbildes uz jautājumiem un, atbilstoši prasītajam, tās nosūtīja ekspertu grupai līdz 16.09.2013.

Ekspertu vizītes ietvaros un atbilstoši ekspertu atsūtītajām vadlīnijām tika noorganizēta tikšanās ar augšminētajiem starptautiskās ekspertu grupas pārstāvjiem 2013.gada 18.septembrī.

Uz tikšanos bija uzaicināti Sabiedrības vadības pārstāvji, vadošie pētnieki, doktorantu un jauno zinātnieku pārstāvji.

Tika nodrošinātas arī ekspertu klātienes vizītes šādās Sabiedrības struktūrvienībās, klātesot šo struktūrvienību vadītājiem:

-          Diagnostiskās radioloģijas centrā, vadītāja M. Epermane;

-          Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā, vadītāja O. Utehina;

-          Stacionāra „Latvijas infektoloģijas centrs” nacionālajā references laboratorijā, direktora vietniece laboratorijas jautājumos J.Storoženko un nodaļas vadītāja T.Kolupajeva.

Zinātnes daļa, sadarbībā ar Zinātnisko padomi, regulāri gatavo ikgadējos Pārskatus par institūcijas zinātnisko darbību iesniegšanai (pēc saskaņošanas ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Valdi) LR Izglītības un zinātnes ministrijā un LR Veselības ministrijā.

Pašnovērtējums 2012


Informācija atjaunota: 2017.08.31 - 8:44