Jūs atrodaties šeit

Zinātniskā padome

2013.gada 05.septembrī notika SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” zinātnieku pilnsapulce, kurā uz trim gadiem tika ievēlēta jaunā Sabiedrības Zinātniskā padome piecpadsmit zinātnieku sastāvā:

Dr.med. Boka Viesturs,

Dr.med. Eglītis Jānis,

Dr.med. Enģele Ludmila,

Dr.med. Isajevs Sergejs,

Dr.med. Krūmiņa Gaida,

Dr.med. Leja Mārcis,

Dr.med. Liguts Viesturs,

Dr.med. Plaudis Haralds,

Dr.med. Pupelis Guntars,

Dr.med. Rezberga Dace,

Dr.med. Riekstiņa Vija,

Dr.med. Sīviņš Armands,

Dr.med. Tolmane Ieva,

Dr.med. Vītols Egīls,

Dr.med. Zeltiņa Indra.

Visiem Zinātniskās padomes locekļiem ir medicīnas doktora (Dr.med.) zinātniskais grāds.  

Zinātniskās padomes mērķis ir veidot un virzīt zinātnisko darbību Sabiedrībā kā kvalitāti un profesionālo izaugsmi veicinošu ārstnieciskā darba sastāvdaļu, galvenais uzdevums ir noteikt prioritāros akadēmisko un klīnisko pētījumu virzienus medicīnas apakšnozarēs Sabiedrībā, respektējot šī brīža Latvijas Republikas medicīnas aktualitātes un Eiropas un pasaules vadošo zinātnisko iestāžu teorētiskās un klīniskās pētniecības aktuālos virzienus.

Tikai Zinātniskās padomes kompetencē ir personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos.

2013.gada 17.oktobrī notika jaunievēlētās Sabiedrības Zinātniskās padomes sēde un Zinātniskās padomes amatu vēlēšanas. Atklātā balsojumā uz 3 gadiem par Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēts Dr.med. G.Pupelis, par Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieku - Dr.med. S.Isajevs, par Zinātniskās padomes sekretāri ievēlēta Dr.med. I.Tolmane.

 

Kontakti:

Priekšsēdētājs Guntars Pupelis - guntars.pupelis@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Isajevs - sergejs.isajevs@aslimnica.lv

Sekretāre Ieva Tolmane - ieva.tolmane@aslimnica.lv


Informācija atjaunota: 2016.11.04 - 15:42