Jūs atrodaties šeit

Zinātne Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā

Zinātne Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā

Zinātniskā darba potenciāls Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, ar tās struktūrā esošajiem specializētajiem centriem, kuros ārstējas pacienti no visas Latvijas un kuros strādā vairāki desmiti augsti kvalificētu speciālistu (zinātņu doktori), ir milzīgs. Tieši pēdējo gadu laikā vērojams būtisks progress šajā jomā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti bija iesaistīti valsts pētījumu programmu „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” (2006.-2009.), „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” (2010.-2013.) un pašlaik piedalās valsts pētījumu programmas „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” (2014.-2017.) projektu izpildē.

Jauno speciālistu zinātniskā darba atbalstam ļoti būtisks bija Eiropas Sociālā fonda projekts, kurā gan Latvijas Universitātes, gan arī Rīgas Stradiņa universitātes doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem konkursa kārtā ir bijis iespējams saņemt stipendiju zinātniskā darba veikšanai.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti izmanto iespējas pretendēt konkursos uz Latvijas un Eiropas Savienības zinātnisko grantu saņemšanu un iesaistīties zinātniskajos konsorcijos. Ārsti (it sevišķi jaunie ārsti) regulāri piedalās starptautiskos zinātniskos forumos, nereti arī ar saviem ziņojumiem.

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiek organizēti arī starptautiski semināri ar ievērojamu ārvalstu speciālistu iesaisti.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir ļoti populāra akadēmisko pētījumu veikšanas bāze, ko plaši izmanto Latvijas medicīnas augstskolu studenti, rezidenti, maģistranti, doktoranti, kā arī darbinieki savu promocijas darbu izstrādei. Tikpat populāra tā ir arī kā sponsorēto klīnisko pētījumu bāze. Zinātnes daļa ir iesaistīta vienotas sistēmas izveidē šādu pētījumu organizēšanai Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Izveidots un regulāri tiek papildināts akadēmisko un klīnisko pētījumu reģistrs.


Informācija atjaunota: 2020.06.15 - 12:41