Jūs atrodaties šeit

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība

 • Sadarbība starptautiskas organizācijas „IDCA - International Digestive Cancer Alliance” ietvaros;
 • Sadarbība starptautiskas organizācijas „ESDO – European Society for Digestive Oncology” ietvaros;
 • 2010. izveidota EAFO – Eirāzijas Onkoloģijas programma ar mūsu speciālistu iesaisti;
 • Sadarbība starptautiskas organizācijas „NordICC – Northern European Initiative for Colorectal Cancer” ietvaros;
 • Kopēji pieteikts projekts „Epidemiology and Aetiology of Infection-Related Cancers: Perspectives for Prevention in India and Europe by Established and Novel Primary and Secondary Prevention Tools”;
 • Kopēji pieteikts projekts „Epidemiology and Aetiology of Infection-Related Cancers: Perspectives for Prevention in India and Europe by Established and Novel Primary and Secondary Prevention Tools” ar Vāciju un Franciju;
 • Kopēji pieteikts projekts par organizēta skrīninga izveidi Serbijā;
 • Sadarbībā ar Hemophilia and Trombosis Research Society,The International Factor IX treatment Network ietvaros datu apmaiņas un kopēju tēžu un publikāciju izstrādē;
 • Aktīva darbība European Leukemia Network datu apmaiņas un kopēju tēžu un publikāciju izstrādē;
 • Sadarbība ar pētniecības grupu European treatment and outcome study for chronic myelogenous leukemia datu apmaiņas un kopēju tēžu un publikāciju izstrādē;
 • The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN);
 • LLL web based learning programma in clinical nutrition, Baltic club of clinical nutrition sadarbība kopēju kursu organizēšanā, lai vecinātu Baltijas valstu ārstu izglītību klīniskās barošanas jautājumos;
 • Sadarbība ar Regional Melanoma Network - vadlīniju veidošana melanomas ārstēšanai.

2015. gadā tika turpināta dalība EK Otrās Veselības programmas Vienotās rīcības projekta “Joint Action on the Development of the European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control” (CANCON) īstenošanā, kurā Sabiedrībai valsts pārstāvniecību deleģēja Veselības ministrija. Projekta kopējais ilgums ir 36 mēneši, noslēdzoties 2017. gada februārī. Projekta realizācijai paredzētais Latvijas puses finansējums ir 153 021 €, no kuriem 50% līdzfinansē Eiropas Komisija.

Projekta galvenais mērķis ir vadlīniju izstrāde Eiropas Savienības dalībvalstīm kvalitātes uzlabošanai visaptverošai vēža ārstniecībai un kontrolei. Projekts kopumā ietver deviņas darba pakotnes, kas pievēršas dažādiem problēmas aspektiem. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aktīvi iesaistās trijās no tām:

·         1.darba pakotne – koordinācijas pakotne, kas ietver ar projekta organizāciju saistītos jautājumus.

·         5.darba pakotne – dalībvalstu platforma, kuras mērķis ir radīt platformu diskusijai starp nozares ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem, informācijas apmaiņai starp dažādu dalībvalstu pārstāvjiem par izaicinājumiem un pieredzi cīņā ar vēža izplatību.

·         9. darba pakotne – skrīninga programmu izvērtējumam veltītā darba pakotne, kuras mērķis ir rekomendāciju izveide, lai uzlabotu vēža skrīninga organizāciju, pārvaldību un izvērtēšanas iespējas.

2015. gadā ir notikuši vairāki nozīmīgi pasākumi. Koordinācijas pakotnes (1.pakotne) ietvaros 2015. gada martā Eiropas Komisijai tika iesniegta pirmā finanšu un progresa atskaite par paveikto darbu. Dalībvalstu platformas darba grupas (5.pakotne) ietvaros notikušas vairākas sanāksmes un ir uzsākts darbs pie piecu dažādu nostājas dokumentu (position papers) izstrādes. Savukārt skrīninga darba grupas (9.pakotne) ietvaros, 2015. gadā tika organizētas vairākas vēža skrīningam veltītas darba grupu konferences. Kolorektālā un kuņģa vēža skrīninga sanāksmes organizēja SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Rīgā. Tās notika no 25. maija līdz 28. maijam, un tajās piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieku no 18 Eiropas valstīm, t.sk. starptautiski atzīti nozares eksperti. Papildus tam tika organizēta arī krūts vēža skrīninga sanāksme Zagrebā, Horvātijā un dzemdes kakla vēža skrīninga sanāksme Oslo, Norvēģijā, kurās piedalījās arī projektā iesaistītie Sabiedrības speciālisti.

2016. gadā skrīninga darba pakas darbība galvenokārt saistīsies ar gala dokumenta skrīninga nodaļas izstrādi, kam jābūt iesniegtam līdz projekta noslēgumam 2017. gada februārī. Izstrādes procesa ietvaros ir plānots, ka tiks organizētas vairākas koordinācijas sanāksmes, kā arī darba grupas sanāksme, lai vienotos par dokumenta saturu, iekļaujamo informāciju, kā arī veicamo darbu sadalījuma koordinēšanu. Papildus tam ir plānots darbs pie publikācijas, kas ir cieši saistīta ar kolorektālā vēža skrīninga sanāksmes laikā izdiskutēto informāciju. Savukārt koordinācijas pakotnes ietvaros 2016. gada februārī Eiropas Komisijai ir iesniedzama Otrā progresa atskaite, bet Dalībvalstu platformas ietvaros ir plānotas sanāksmes, kurās turpināsies diskusijas par nostājas dokumentu saturu. 

Informācija atjaunota: 2016.10.31 - 14:29