Jūs atrodaties šeit

Stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs

UZMANĪBU!

Vēlamies Jūs informēt, ka ar 2014.gada 1. oktobri tiek slēgta SIA ,,Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca” stacionārs ,,Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” (turpmāk TPSC) filiāle ,,Ceplīši”, kas atrodas Priežu ielā 1, ,,Ceplīši”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015.

Tuberkulozes pacientiem, kuriem atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam un LR MK noteikumiem Nr.413 ,,Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos” tiek noformēta piespiedu izolācija, tā tiks realizēta stacionārā TPSC 10.Tuberkulozes ilgstošas ārstēšanas nodaļā, kas atrodas Upeslejās, Stopiņu novads, LV-2118.

Tuberkulozes pacienti, kuriem tiek nodrošināta paliatīva aprūpe, turpmāk to varēs saņemt Strenču PNS Tuberkulozes nodaļā.
         
Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt uz sekojošiem tālruņa numuriem:

Stacionāra TPSC Uzņemšanas nodaļa, tālrunis: 67048218
Stacionāra TPSC sekretāre, tālrunis: 67048202
Stacionāra TPSC 10.Tuberkulozes ilgstošas ārstēšanas nodaļa, tālrunis: 67048266
Strenču PNS, tālrunis: 64731340, 64731597

Uzmanību!

No š.g. 01.aprīļa mainās bērnu reģistratūras tālrunis - 67514414.


Kopš 1971.gada stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, toreiz Republikas prettuberkulozes dispansers, nodrošina tuberkulozes un plaušu slimnieku aprūpi valstī.

Stacionārs ir izveidojies par augsta līmeņa veselības aprūpes iestādi pneimonoloģijas, bronholoģijas un torakālās ķirurģijas jomā. Sadarbībā ar citu ārstniecības iestāžu pneimonologiem, Tuberkulozes un plaušu slimību centrs ne tikai nodrošina efektīvu tuberkulozes apkarošanas darbu valstī, bet ir arī vienīgā terciāra līmeņa klīnika plaušu slimību diagnostikā un ārstēšanā, kas daudzās jomās ir pasaules universitāšu klīniku līmenī.

Tuberkulozes, īpaši multirezistentas tuberkulozes apkarošanas jomā klīnikas kompetence ir augstu novērtēta visā pasaulē. Stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” darbojas pasaulē pirmais un ilgu laiku vienīgais Pasaules Veselības organizācijas sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes izpētē un apmācībā.

Kopš 2012.gada 1.aprīļa Tuberkulozes un plaušu slimību centrs ir iekļauts Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas sastāvā un darbojas kā viens no slimnīcas stacionāriem.

Stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ar 410 gultām, Rīgas ambulatorā nodaļa nodrošina diagnostiku un ārstēšanu pacientiem ar tuberkulozi un citām plaušu slimībām.

Stacionāra Tuberkulozes un plaušu slimību centrs sastāvā ietilpst:

  • Stacionārs (Stopiņu novads, Upeslejas, LV-2118)
  • Rīgas ambulatorā nodaļa (Lielvārdes iela 68 / 4. korpuss, Rīga, LV – 1006)

Stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” gada laikā tiek izmeklēti 5500 pacienti un veiktas 40 000 ambulatoras pieņemšanas. Pacientiem ar tuberkulozi un citām plaušu slimībām (ieskaitot onkoloģiskās) tiek piedāvātas augsta līmeņa diagnostikas un ārstēšanas iespējas, ieskaitot torakālo ķirurģiju.

Pacientus uz stacionāru „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” var nosūtīt ar pneimonologa vai ģimenes ārsta nosūtījumu.
Pacientiem, kuri ārstējas stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ar tuberkulozi vai tiek izmeklēti, pastāvot aizdomām par saslimšanu ar tuberkulozi, par izmeklēšanu un ārstēšanu (stacionārā un ambulatori) nav jāmaksā. Pacienta iemaksa nav jāmaksā arī iedzīvotāju kategorijām, kuri atbrīvoti no pacienta iemaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pārējiem pacientiem par ārstēšanos stacionārā jāmaksā pacienta iemaksas:

Pacienta iemaksas par ārstēšanos stacionārā, stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un ķirurģiskajām operācijām

 Par vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem

Stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” tiek veiktas arī ambulatoras konsultācijas un izmeklējumi saskaņā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi.
Tālrunis uzziņām: 67048218

Stacionāra shēma


  • Galvenā ārste Andra Cīrule
  • Galvenā māsa Vita Lapiņa
Informācija atjaunota: 2016.11.02 - 23:00