Jūs atrodaties šeit

Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” vēsture

Jau 1958.gadā dr. Kārlis Segliņš izstrādāja dokumentāciju tuberkulozes slimnīcai Plakanciemā. Tomēr vieta slimnīcai nebija sevišķi veiksmīgi izmeklēta, tāpēc vairākus nākamos gadus viņš izbraukāja un izstaigāja tuvāko Rīgas apkārti. 1960.gada 18.jūnijā Mazās Juglas krastā "Silzemnieku" māju apvidū izvēlējās vispiemērotāko vietu tuberkulozes slimnīcai. Sākās būves dokumentācijas un dislokācijas plāna sagatavošana.

1961.gada 12.aprīlī Valsts Veselības aizsardzības ministrijas, Rīgas Medicīnas institūta, Valsts sanitārās inspekcijas, Arhitektūras pārvaldes un citu ar slimnīcas celtniecību saistīto dienestu pārstāvju izbraukumā un būvlaukuma apskatē izraudzītie apbūves laukumi slimnīcai un personāla dzīvojamām mājām tika atzīti par piemērotiem. Sākās slimnīcas ēku projektēšanas darbs. To, pēc Kārļa Segliņa ierosmes, veica arhitekts P.Švābe. 1962.gada 14.jūnijā arhitekts P.Švābe demonstrēja slimnīcas maketu un silueta zīmējumus. Pēc tam gan nācās daudz ko pārveidot, lai samazinātu celtniecības izmaksas, un veselības aizsardzības ministrs Vilhelms Kaņeps slimnīcas celtniecības programmu apstiprināja tikai 1963.gadā 12.aprīlī.

Ritēja detalizēta slimnīcas projekta sagatavošana un celtniecības organizācijas darbs. Beidzot 1966.gada 19.februārī slimnīcas pamatkorpusa pamatos ieguldīja dokumentu kapsulu ar īsu slimnīcas celtniecības rakstu. Slimnīcas celtniecības darbu vadīšana prasīja daudz laika un enerģijas, tāpēc Kārlis Segliņš 1969.gada 17.novembrī atvadījās no Rīgas pilsētas 1.tuberkulozes slimnīcas darbiniekiem un turpmāk visu uzmanību veltīja tikai sava sapņa piepildījumam - jaunās slimnīcas būvei. Kārli Segliņu nozīmēja par galvenā ārsta vietnieku slimnīcas celtniecības darbā. 27.novembrī par jaunās slimnīcas galveno ārstu iecēla Voldemāru Saulīti, izveidojot kopīgu administrāciju slimnīcai un Republikāniskajam tuberkulozes dispanseram. 1971.gada 11.maijā Kārli Segliņu pārcēla par galvenā ārsta vietnieku medicīnas darbā jaunajā slimnīcā.

1971. gada 25. maijā slimnīcas 4.nodaļā uzņēma pirmos 32.slimniekus, tad 8.jūnijā 5. un drīz pēc tam 6.nodaļās.
Jauno tuberkulozes slimnīcu - Republikāniskā prettuberkulozes dispansera stacionāru - svinīgi atklāja 1971. gada 18. jūnijā. Par pirmo tās galveno ārstu kļuva Voldemārs Saulīte. Tā piepildījās Kārļa Segliņa sapnis. Vairāk nekā 10 gadus viņš ziedoja jaunās tuberkulozes slimnīcas projektēšanai un celtniecībai. Viņa neatlaidīgā darba rezultātā jau kopš 1971.gada atrodas tuberkulozes slimnīcā Mazās Juglas krastā, bieži saukta par slimnīcu Jugla.

Kopš 2001gada sadarbībā ar Slimību Kontroles un Profilakses Centru Atlantā, ASV izveidots un veic aktīvu apmācību darbu ārvalstu speciālistiem par multirezistentu tuberkulozi (MR TB), reģionāls mācību centrs - Pasaules veselības organizācijas sadarbības centrs MR TB ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.

Līdz 2005.gadam tika izstrādātas un veiksmīgi realizētas četras Nacionālās Tuberkulozes Apkarošanas programmas (NTAP). Izstrādāta un ieviesta DOTS Plus programma, kura pašreiz ir ieguvusi unikālu starptautisku nozīmi, kā pirmā pilnīgi integrēta DOTS un DOTS Plus programma valsts mērogā. Izstrādāts un realizēts projekts NO-TB-Baltic, kuru finansēja Ziemeļvalstis: Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija, Islande. Projekta mērķis bija DOTS stratēģijas nostiprināšana Latvijā un ambulatorās ārstēšanas modeļa ieviešana, kas sekmīgi tika paveikts Rīgā un Daugavpilī. Ar ASV Slimību Kontroles un Profilakses Centra (CDC) palīdzību izveidots Ekselences centrs MR TB apkarošanai. Latvijas piemērs tiek izmantots, kā modelis līdzīgu programmu ieviešanai citās valstīs.

Pēdējos gados pasaulē aizvien straujāk pieaug TB/HIV duālā infekcija. Pēc PVO novērtējuma arī Latvija ir iekļauta to valstu skaitā kurām jāveic neatliekami pasākumi TB/HIV apkarošanā. TB izraisa vislielāko mirstību HIV pacientu vidū. TB straujās izplatības rezultātā HIV inficēto vidū, TB epidēmija var kļūt nekontrolējama, ja netiek veikti savlaicīgi epidemioloģiski pretpasākumi.

Kopš 2012.gada 1.aprīļa Tuberkulozes un plaušu slimību centrs darbojas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas sastāvā un ir viens no slimnīcas stacionāriem.


Informācija atjaunota: 2017.03.03 - 15:06