Jūs atrodaties šeit

Stacionāra „Biķernieki” vēsture

1944.gada aprīlī pie PSRS Tautas Komisariāta Dzelzceļa daļas tiek izveidota operatīvā grupa. Viens no operatīvās grupas uzdevumiem - atjaunot dzelzceļa slimnīcas, poliklīnikas un medicīniskos punktus. Dr. J. Vadziša vadībā Merķeļa ielā 21 darbu uzsāk Dzelzceļa slimnīca.

1963.gadā dr. V. Orlova vadībā slimnīca tiek pārvietota uz jaunajām telpām Lielvārdes ielā 68, kur atrodas joprojām. Dzīvei strauji pilnveidojoties, slimnīca kļūst ne tikai par Latvijas, bet par visa Baltijas dzelzceļa vadošo medicīnas iestādi. Šai statusā slimnīca pastāv apmēram 20 gadus.

1985.gadā darbs tiek uzsākts jaunā slimnīcas daudzstāvu korpusā. Sākotnējais korpusa celtniecības mērķis - izveidot telpas zinātniski pētnieciskajam darbam. 1988.gadā, slimnīcas vadītāja dr. Valērija Kipņa vadībā tiek veidotas jaunas nodaļas: kardioloģijas, traumatoloģijas un torakālās ķirurģijas, kuras iespēju robežās tiek komplektētas ar jaunāko medicīnas tehniku. Slimnīcā tiek ieviestas jaunas ārstniecības metodikas.

1991.gada 29.oktobrī tiek izdota Satiksmes ministrijas un Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.223 "Par Latvijas teritorijā izvietotā Baltijas dzelzceļa medicīnas dienesta iekļaušanu kopējā Latvijas veselības aizsardzības sistēmā". Šo gadu var minēt kā reorganizācijas sākumu dzelzceļa medicīnā.

1992. gada 1. janvārī no Traumatoloģijas institūta uz Biķernieku slimnīcas telpām pārceļas Valsts Apdegumu centrs dr. M. Savickas vadībā. 5.maijā slimnīcā tiek izveidots Republikāniskais rehabilitācijas centrs bērniem un pusaudžiem ar dzirdes traucējumiem (šobrīd – Latvijas Bērnu Dzirdes centrs).

1996.gadā uz līdzšinējās Pediatrijas nodaļas bāzes, jaunās, moderni iekārtotās telpās izveidota Latvijas Bērnu Dzirdes centra Rehabilitācijas nodaļa bērniem ar dzirdes traucējumiem. Decembrī slimnīca iegūst jaunu statusu, kļūstot par bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Dzelzceļa slimnīca "Biķernieki". Līdz ar tās izveidi mainās arī slimnīcas organizatoriskā struktūra.

1997.gadā izveidota un darbu uzsāk Ambulatori - konsultatīvā nodaļa. 1999.gadā, izveidojot un iekārtojot modernas operāciju zāles, tiek labiekārtots operāciju bloks, kā arī iegādātas visjaunākās tehnoloģijas. 2000.gadā slimnīcā tiek atklāta Diagnostiskās radioloģijas nodaļa, Rehabilitācijas nodaļa, kā arī Valsts Klīniskā Gerontoloģijas centrs. 2002.gada 25.oktobrī pirmos pacientus uzņem slimnīcas maksas nodaļa - privātklīnika “Biķernieki”.

2004.gada novembrī slimnīca kļūst par valsts akciju sabiedrību “Slimnīca "Biķernieki””.

2005.gada 1.augustā, apvienojoties ar klīniku "Linezers" un Latvijas Onkoloģijas centrs, klīnika "Biķernieki" kļuva par Rīgas Austrumu slimnīcas struktūrvienību.

Kopš 2007.gada 3.septembra stacionārs "Biķernieki" ir viens no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāriem.


Informācija atjaunota: 2017.03.03 - 14:55