Jūs atrodaties šeit

Rīgas Austrumu slimnīca būtiski attīstīs ķirurģisko pakalpojumu sniegšanu

23.04.2013

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (Rīgas Austrumu slimnīca), piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu*, drīzumā uzsāks vērienīgu un veselības aprūpes nozarē nozīmīgu projektu – Operāciju bloka rekonstrukciju. Pirms 33 gadiem uzceltais Operāciju bloks piedzīvos būtiskas pārmaiņas: pēc rekonstrukcijas ne tikai palielināsies operāciju zāļu skaits, bet tās arī tiks aprīkotas ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu, kas ļaus arī turpmāk sniegt plaša profila neatliekamo un plānveida ķirurģisko palīdzību slimnīcas pacientiem.

Jau šobrīd Operāciju bloks strādā nepārtrauktā režīmā un ik gadu tajā tiek veikti teju 13 tūkstoši operāciju. Visos Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāros gadā tiek veikti gandrīz 26 tūkstoši operāciju.

„Ķirurģisko pakalpojumu optimizēšana un centralizēšana ir viena no veselības aprūpes mūsdienu koncepcijas sastāvdaļām. Stacionārs „Gaiļezers” nodrošina liela apjoma neatliekamo ķirurģisko palīdzību, tādējādi samazinot operāciju intensitāti citos slimnīcas stacionāros, kas ļauj īstenot esošā finansējuma racionālu pielietojumu. Patlaban Operāciju bloka zālēs elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmas, sienas un grīdu segumi ir nolietoti un neatbilst mūsdienu prasībām. Rekonstrukcija ļaus nodrošināt ķirurģisko pakalpojumu optimizāciju un to atbilstošu kvalitāti,” akcentē Rīgas Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs prof. Viesturs Boka.

Atbilstoši 2011.gada jūnijā noslēgtajam līgumam, arhitektu birojs „OZOLA&BULA” ir izstrādājis Operāciju bloka rekonstrukcijas tehnisko projektu, kurā paredzēts 16 līdzšinējām operāciju zālēm izbūvēt papildus vēl 6 operāciju zāles. Rezultātā stacionārā „Gaiļezers”, kas ir lielākais neatliekamās palīdzības sniedzējs valsī, būs 22 modernas universāla pielietojuma augstas noslodzes operāciju zāles. Tas ļaus ne tikai centralizēt ķirurģisko pakalpojumu sniegšanu, bet arī sniegt nepieciešamo palīdzību vairāk pacientiem, tādējādi mazinot rindas uz operācijām.

Jau šobrīd stacionāra „Gaiļezers” Operāciju blokā tiek veiktas dažāda veida operācijas - gan konvencionālās, gan minimāli invazīvās: laparoskopiskās un endoskopiskās, izmantojot modernākās medicīnas zinātnes un tehnikas iespējas. Operācijas tiek veiktas tādās nozarēs kā vispārējā ķirurģija, abdominālā ķirurģija, endokrīnā ķirurģija, hepatobilārā ķirurģija, neiroķirurģija, politraumas, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija, ginekoloģija, proktoloģija, asinsvadu ķirurģija, mikroķirurģija.

Operāciju bloka rekonstrukcija, uzlabojot arī materiāli tehnisko bāzi un operāciju zāļu aprīkojumu, būs svarīga tālākai modernai ķirurģijas attīstībai un ļaus Rīga Austrumu slimnīca vēl vairāk nostiprināt savas pozīcijas kā modernai un uz pacienta drošību virzītai ārstniecības iestādei, uzsver slimnīcas ķirurģijas galvenais speciālists dr. Haralds Plaudis.

Operāciju bloka telpu rekonstrukcijā tiks izmantoti mūsdienu prasībām atbilstoši tehnoloģiskie risinājumi - operāciju zāļu un citu specifisko telpu apdarē tiks pielietoti augstas kvalitātes, higiēnas prasībām atbilstoši materiāli. Rekonstrukcijas darbus plānots veikt divās kārtās. Kopējā rekonstruējamā platība 6 900 kvadrātmetri - Operāciju bloks 4 300 kvadrātmetru platībā, tehniskās un palīgtelpas ar inženierkomunikācijām 2 600 kvadrātmetru platībā.

Patlaban ir izsludināts atklāts konkurss par stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukciju. Iepirkuma komisijas izstrādāto iepirkuma dokumentāciju ir saskaņojusi Finanšu ministrija, Veselības ministrija, Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja. Iepirkumu uzraudzības birojs ir sniedzis pozitīvu atzinumu par izsludinātā atklātā konkursa nolikumu. Plānotais ieinteresēto pretendentu piedāvājumu iesniegšanas ir termiņš ir šā gada 25.aprīlis.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts paredz arī Operācijas bloka tehnoloģiju iegādi un uzstādīšanu. Īstenojot šo projektu, plānots iebūvēt mūsdienu prasībām atbilstošas operāciju lampas, ķirurģiskās konsoles, uz kurām izvietot ķirurģisko aparatūru, tai skaitā endoskopiskās aparatūras moduļus, anestezioloģiskās operāciju zāles konsoles anestēzijas aparatūras un aprīkojuma uzstādīšanai, kā arī anestezioloģiskās pēcoperācijas palātu konsoles, kas nodrošinās intensīvu pacientu sagatavošanu un nomaiņu zāles nepārtraukta darba nodrošināšanai, informē Operāciju dienesta vadītājs dr. Egils Cunskis.

11 operāciju zālēs tiks integrētas operāciju zāļu videovadības sistēmas sasaistei ar stacionāra datorizētās sistēmas tīklu, kas ļaus operāciju laikā pilnvērtīgi izmantot iepriekš veikto izmeklējumu rezultātus, kā arī nodrošinās operāciju norises translāciju uz auditorijām topošo mediķu apmācību vajadzībām.

Pacientu pārvietošanai paredzēts izmantot modernus operāciju galdus ar maināmām virsmām to mazgāšanai un dezinfekcijai.

Lai veiksmīgi īstenotu visas pārmaiņas Operāciju blokā, nepieciešams telpas atbrīvot. Tas gan nenozīmēs, ka stacionārā „Gaiļezers” tiks pārtraukta operatīvā darbība. Operāciju bloka vajadzībām tiks pielāgotas stacionāra „Gaiļezers” 1.stāva telpas, kurās tiks izvietoti 10-12 operāciju galdi, nodrošinot darba vietas operatīvai aktivitātei, veicot neatliekamās, plānveida un dienas stacionāra operācijas.

Rīgas Austrumu slimnīca ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Tās sastāvā darbojas seši stacionāri: „Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs”, „Linezers”, „Biķernieki”, „Latvijas Infektoloģijas centrs” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”. Gada laikā slimnīcas stacionāros ārstējas teju 70 tūkstoši pacientu, bet vēl vairāk nekā 300 tūkstošiem pacientu tiek nodrošinātas ambulatorās konsultācijas.

*Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca””.ERAF

 

Informācija atjaunota: 2013.04.26 - 11:46