Jūs atrodaties šeit

Polises/Apdrošināšana

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

Balta AAS

Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS

BTA Baltic Insurance Company AAS

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

ADB Gjensidige Latvijas filiāle

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Pacientu iemaksu saskaņā ar 2013. gada 17. decembra LR MK noteikumiem Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” apmaksā visas iepriekš minētās apdrošināšanas sabiedrības. Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz Maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Stacionārie maksas pakalpojumi tiek sniegti tikai pamatojoties uz apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantijas vēstuli.

Papildus informācija par apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību un apmaksu var saņemt pa tālr. 67303145.

Informācija atjaunota: 2019.01.10 - 15:06