Jūs atrodaties šeit

Patoloģijas centrs

Par centru

Patoloģijas centrs ir viena no vadošajām institūcijām valstī, kas nodrošina kvalitatīvu slimību morfoloģisko un citoloģisko diagnostiku. No 2015. gada 1. aprīļa Patoloģijas centra Patoloģijas laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standartam un tai piešķirts LATAK reģistrācijas Nr. LATAK- M-517-00-2015.

Centra struktūru veido piecas funkcionāli saistītas nodaļas:

 • Vadības nodaļa;
 • Infekciju slimību patoloģijas nodaļa;
 • Vispārējās patoloģijas nodaļa;
 • Citoloģijas nodaļa;
 • Organizatoriski - konsultatīvā nodaļa.

 Patoloģijas centrā strādā:

 • 22 sertificēti ārsti;
 • 16 patologi;
 • 6 laboratorijas ārsti – citologi;
 • 29 sertificēti laboranti;
 • 9 sertificēti laboranti citologi;
 • 20 sertificēti laboranti histologi.

No Latvijā esošajiem ārstiem-patologiem un laboratorijas ārstiem-citologiem SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Patoloģijas centrā strādā 37% augstu kvalificēti  ārsti-patologi un 47% laboratorijas ārsti-citologi. Centra speciālisti pilnveidojuši savas zināšanās neiromuskularājā patoloģijā vadošajās klīnikās, kas specializejas neiromuskulārajā patoloģijā ASV un Somijā.

Galvenie uzdevumi:

 • operāciju un biopsiju materiāla patomorfoloģiska izmeklēšana – jebkuras medicīniskas manipulācijas laikā ņemtā audu fragmenta vai orgāna mikroskopiskā izmeklēšana, lai noteiktu esošā slimības procesa raksturu, gaitu un prognozi, lai izslēgtu ļaundabīgu procesu esamību audu un šūnu līmenī;
 • biomateriāla citoloģiskā izmeklēšana – medicīniskas manipulācijas laikā paņemto dažādu orgānu audu nospiedumu un šķidrumu mikroskopiskā izmeklēšana šūnu līmenī, lai noteiktu esošā slimības procesa raksturu, gaitu un prognozi, lai izslēgtu ļaundabīgu procesu esamību, kā arī profilaktisko pasākumu ietvaros (piemēram dzemdes kakla saslimšanu profilaksei);
 • patoloģisko procesu izcelsmes, to attīstības un nāves iemeslu izzināšana nevardarbīgā nāvē mirušajiem.

Operāciju un biopsiju materiāla izmeklēšanu veic ar standartizētām histoķīmiskām, imūnhistoķīmiskām izmeklēšanas metodēm un fluorescento in situ hibridizācijas (FISH) metodi. Īpaša nozīme ir imūnhistoķīmiskai metodei - dažādu audzēju precīzai diagnostikai izmantojot antivielas, kas raksturīgas tikai noteiktam audzēju tipam. Fluorescento in situ hibridizācijas metodi izmanto krūts vēža diagnostikā audzēja šūnu DNS nukleīnskābju identifikācijā.

Statistika

2014. gadā veikti 186912 operāciju un biopsiju materiāla izmeklējumi 37828 pacientiem, bet citoloģiskie izmeklējumi bija veikti 27409 gadījumos. Visi preparāti tiek krāsoti pēc standartmetodikas ar hematoksīlīnu - eozīnu. Diagnostikai nepieciešamos gadījumos pielieto arī speciālas krāsošanas metodikas: dzelzs, amiloida, tauku, gļotu u.c. noteikšanai.

1998. gadā Patoloģijas centrā tika ieviesta operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmiskā izmeklēšanas metode, kas pakāpeniski tiek pilnveidota. Šobrīd centra laboratorijā operāciju un biopsiju materiāla izmeklēšanai ar imūnhistoķīmisko metodi izmanto 91 antivielu (2010.gadā – 87, 2009.gadā – 73, 2008.gadā – 45 antivielas). Šīs specifiskās metodes izmantošanas pamatā ir dažādu antivielu spēja atpazīt atsevišķu konkrētu audzēju audus, šūnas un izcelsmi. Līdz ar to imūnhistoķīmiskā metode palīdz precīzāk noteikt audzēju veidu, ārstējošam ārstam izvēlēties optimālo slimnieka ārstēšanas metodi un prognozēt slimības gaitu.

2014.gadā  3 872 pacientiem veiktas  19360 imūnhistoķīmiskās reakcijas.

Centrā veic biomateriāla patomorfoloģisko un citoloģisko izmeklēšanu operāciju laikā, galvenokārt, piena dziedzera un plaušu patoloģijas gadījumos stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs”, stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un stacionāra „Gaiļezers" pacientiem. 

Patoloģijas centra laboratorijā ir sākta muskuļaudu biopsiju izmeklēšana atbilstoši Starptautiskām vadlīnijām, kas ir svarīgs posms neiromuskulāro slimību diagnostikā. Patoloģijas Centrā ir pieejamas specifiskās, biežāko muskuļaudu saslimšanu diagnostikā nepieciešamās, antivielas un modernās tehnoloģijas. Ir izstrādāts mikropreparātu novērtēšanas algoritms šo slimību diagnostikā. Papildus aprakstītajai metodei ir pieejamas specifiskās nervu sistēmas izmeklēšanas marķieri-mielīna antiviela (kas ir būtisks aspekts demielinizējošo slimību diagnostikai), NCAM antiviela (kas ir svarīgi perifēro neiropātiju diagnostikā un prognozē.

Izglītība Patoloģijas centrā

Patoloģijas centrs ir bāze RSU studentu apmācībai un ārstu pēcdiploma apmācībai. Pašlaik Patoloģijas centrā ārsta-patologa specialitāti apgūst 4 ārsti-rezidenti. Patoloģijas centrs aktīvi sadarbojas ar Baltijas–Vācijas patologu asociāciju, konsultējot sarežģītus operāciju un biopsiju materiālus dažādos Vācijas patoloģijas centros. Patoloģijas centrs, RSU Patoloģijas katedra un Latvijas Patologu asociācija aktīvi piedalās Baltijas–Vācijas patologu asociācijas ikgadējos mācību semināros.

2014. gadā šāds seminārs notika no 30.maija – 1.jūnijam, Kauņā.

Semināra tēmas:

 1. Plaušu audzēju molekulārā patoloģija;
 2. Iekaisīgo plaušu slimību morfoloģija;
 3. Ginekopatoloģija.

2015. gadā šāds seminārs notiks no 14.maija – 16.maijam, Rīgā.

Semināra tēmas:

 1. Augšējā un apakšējā gremošanas trakta patoloģija;
 2. Audzēju diagnostika aknu biopsijās;
 3. Viscerālo dobumu citoloģiskā izmeklēšana.

Starptautiskā sadarbība

Kopš 1999. gada centra speciālisti regulāri piedalās Austrālāzijas Karaliskās Patologu kolēģijas Starptautiskās ārējās kvalitātes akreditācijas programmā histopatoloģijā. Šīs programmas ietvaros centrs ir saņēmis vairākus sertifikātus, kas apliecina centra tehnoloģiju un ārstu zināšanu līmeņa atbilstību starptautiskajiem standartiem. Savukārt laboratorijas ārsti piedalās līdzīgā Somijas organizētā programmā LABQALITY.

Zinātne Patoloģijas centrā

Patoloģijas centra zinātniskā darbība ir saistīta ar stacionāru Latvijas Onkoloģijas centrs, stacionāru Latvijas Infektoloģijas centrs, stacionāru stacionāru „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Rīgas Stradiņa Universitātes Pārmantotā vēža institūtu.

Darbinieki:

Virsārsta pienākumus pilda patoloģijas galvenais speciālists dr.med. Māris Sperga.

Speciālisti:

Infekciju patoloģijas nod. vadītājs, virsārsta pienākumu izpildītājs

Māris Sperga

Organizatoriski konsultatīvās nod. vadītājs

Aleksandrs Grjunbergs

Ārsts-patologs

Natālija Kaminska

Ārsts-patologs

Inta  Liepniece-Karele

Ārsts-patologs

Ludmila Osipova

Ārsts-patologs

Tatjana Karpovska

Ārsts-patologs

Marina-Vanda Kaupasa

Ārsts-patologs

Igors Ruskulis

Ārsts-patologs

Jurijs Nazarovs

Ārsts-patologs

Oksana Mahmajeva

Ārsts-patologs

Solvita Kuļezņova

Ārsts-patologs

Inga Bogdanova

Ārsts-patologs

Kristīne Nevidovska

Ārsts-patologs

Sergejs Isajevs

Ārsts-rezidents

Artis Lapsiņš

Ārsts-rezidents

Baiba Mihailova

Ārsts-rezidents

Darja Svirina

Citoloģijas nodaļas vadītāja

Valērija Grjunberga

Ārsts – citologs

Jeļena Vole

Ārsts – citologs

LudmilaTaipale, 

Ārsts – citologs

Sandra Aņikejeva

Ārsts – citologs

Velta Klapare

Ārsts – citologs

Ramona Butirina


Informatīvs materiāls par rīcību tuvinieka nāves gadījumā


Kontakti

Kontakti: Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1038

Tālrunis: (+371) 67536070

Patoloģijas centra dara laiks no plkst. 8.00 – 15.30

Operāciju un biopsiju materiāla pieņemšana patomorfoloģiskai izmeklēšanai un patomorfoloģisko izmeklējumu atbilžu izsniegšana katru darba dienu no plkst. 8.00 – 13.00.


Citoloģijas nodaļas adrese: Hipokrāta iela 4, Rīga, LV - 1079
Tālrunis: (+371) 67042185

Patoloģijas centra Citoloģijas nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30

Materiāla pieņemšana citoloģiskai izmeklēšanai un citoloģisko izmeklējumu atbilžu izsniegšana darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00

Morga reģistratūra (+371) 67536036
Morga reģistratūras darba laiks katru dienu no plkst. 00.00 - plkst. 24.00.

Informācija atjaunota: 2020.03.02 - 11:50