Jūs atrodaties šeit

Par slimnīcu

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas nodrošina daudzpusīgu diagnostiku un ārstēšanu pacientiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu un attīstīta inovācijas, nodrošina jauno speciālistu apmācību un īsteno pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai.


Stratēģiskais mērķis

Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.


Slimnīcas atsevišķās klīnikās stacionārā palīdzība tiek sniegta tādos profilos, kas nav pieejama citās Latvijas stacionārās ārstniecības iestādēs, piemēram, mikroķirurģijas, plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas, izgulējumu ārstēšana, toksikoloģijas un sepses, politraumas profilā, apdegumu un apsaldējumu ārstēšanā, nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācijā, bērnu surdoloģijā, cilmes šūnu transplantācijā, tuberkulozes, HIV/AIDS ārstēšanā, stereotaktiskā staru terapijā onkoloģiskiem pacientiem.

Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri „Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs”, „Biķernieki”„Latvijas Infektoloģijas centrs” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, kā arī Patoloģijas centrs. Par savu šo slimnīcu sauc 4396 darbinieki.

Katru gadu slimnīcā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi vairāk kā 70 000 stacionāri un 760 000 ambulatori ārstētiem pacientiem. Kopumā visā slimnīcā ir vairāk kā 2000 gultas vietas. Gada laikā tiek veiktas vairāk kā 25 000 operācijas.

Slimnīca ir bāzes vieta Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes studentu apmācībai. Notiek arī topošo medicīnas māsu apmācība. Teorētiskās un praktiskās zināšanas apgūst dažādu specialitāšu rezidenti un doktoranti. Tiek veikta ārstu un vidējā līmeņa medicīnas darbinieku apmācība slimnīcas darbavietās ārstniecības un diagnostikas metožu apgūšanā. Visos stacionāros notiek zinātniskās pētniecības darbs. 


Skatīt visas bildes
Informācija atjaunota: 2020.04.15 - 7:58