Jūs atrodaties šeit

Izglītība un zinātne

Viens no būtiskiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas uzdevumiem ir medicīnas studentu, rezidentu, doktorantu, ārstu un vidējā medicīnas personāla apmācība, kā arī zinātniski pētnieciskais darbs, kas norisinās visos slimnīcas stacionāros.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir arī Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta zinātniskā institūcija, kuras mērķis ir veidot un attīstīt Latvijā lielāko ārstniecības iestādi par pasaules līmenī strādājošu akadēmiskās un klīniskās zinātnes bāzi valstī. Slimnīcā tiek veikta zinātniski pētnieciskā darbība praktiski visās tajā pārstāvētajās bioloģijas un medicīnas zinātņu nozarēs, īpaši onkoloģijā, infektoloģijā, iekšķīgajās slimībās, ķirurģijā u.c. Vienlaicīgi masīvi izaugusi un joprojām attīstās laboratoriskās diagnostikas kompetence un materiāli tehniskā bāze.

Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai ir plaša starptautiska sadarbība akadēmiskajā jomā gan Baltijā, gan starptautiski. Profilējošajās nozarēs (piemēram, onkoloģija, tuberkuloze, infekciju slimības) slimnīcas pārstāvji iesaistīti starptautiskās darba grupās. Nākotnē plānots iesaistīties liela mēroga starptautiskos projektos, piemēram, „Baltijas Inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projekts”, kura mērķis ir uzlabot pētniecības, attīstības un inovāciju kapacitāti, kā arī veicināt kompetences centru, īpaši Eiropas līmeņa nozīmes centru, izveidi un attīstību.

Izglītība

Zinātne


Informācija atjaunota: 2020.03.16 - 8:05