Jūs atrodaties šeit

Iekšējās kārtības noteikumi, bērniem ārstējoties Bērnu tuberkulozes nodaļā

Tiesības:
1.Saņemt valsts apmaksātus ārstniecības pakalpojumus.
2.Saņemt kvalitatīvu aprūpi ārstēšanas procesa laikā.
3.Saņemt informāciju par slimības diagnozi un ārstēšanu saprotamā veidā.
4.Tiesības saņemt pacienta informācijas konfidencialitāti likuma noteiktajā kārtībā.
5.Ilgstoši ārstējoties tupināt izglītību atbilstoši vecumam, klasei.
6.Attīstīt intelektuālo, ētiski estētisko, fizisko aktivitāti pirmsskolas audzinātāju nodarbībās.
7.Tiesības sniegt priekšlikumus par vēlamajiem uzlabojumiem ārstniecības darba organizācijā.

Pienākumi:
1.Ievērot slimnīcas noteikto režīmu.
2.Ievērot visus ar ārstēšanu un aprūpi saistītos ārstniecības personu norādījumus:
     • ārsta norādījumus;
     • dienas režīmu;
     • noteikto diētu;
     • medicīniskās manipulācijas.
3.Slimnīcā nedrīkst veikt darbības, kas varētu kaitēt pacienta vai citu pacientu veselībai un drošībai.
4.Slimnīcā nedrīkst smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas un citas apreibinošas vielas.
5.Ievērot personīgo higiēnu un uzturēt kārtībā savu palātu, gultasvietu, skapīti.
6.Pastaigāties slimnīcas teritorijā kopā ar medicīnas personālu, tā noteiktajos laikos.
7.Tuvinieku apmeklējuma laikā jāaizpilda pastaigu veidlapa, kurā uzrādīts laiks, kad pacients nebūs nodaļā.

Slimnīca neuzņemas atbildību par pacienta vai viņa apmeklētāju naudu, dārglietām vai citu īpašumu, ja tas nav nodots slimnīcai glabāšanā.

Par slimnīcai nodarīto materiālo kaitējumu Pacients ir atbildīgs saskaņā ar LR spēkā esošajiem likumiem.

Pretenziju gadījumā vērsties pie ārstējošā ārsta, nodaļas virsmāsas vai nodaļas vadītājas.

Informācija atjaunota: 2013.01.30 - 9:25