Jūs atrodaties šeit

DOKUMENTU NOFORMĒŠANA (izziņu, izrakstu, dokumentu kopiju un dublikātu izsniegšana pēc pieprasījuma)

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Cena EUR (ar PVN)

100003

Kopēšanas darbi - formāts A-5; A-4 (kopē vienu lapas pusi)

0,10

100005

Kopēšanas darbi - formāts A-5;A-4 (kopē abas lapas puses)

0,15

100007

Kopēšanas darbi -  formāts A-3 (kopē vienu lapas pusi)                           

0,20

100009

Kopēšanas darbi -  formāts A-3 (kopē abas lapas puses)                          

0,25

100011

Izraksta vai izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no vienas stacionārās medicīniskās kartes un izsniegšana 1 darba dienas laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati)

1,50

100027

Izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana 1 darba dienas laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas

1,50

100028

Izraksta sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana 3 darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas

3,50

100022

Arhīva izziņa par personas dzimšanas datiem (stacionārā Biķernieki /1970.-1979./- dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sagatavošana) izsniegšanai fiziskām personām pēc rakstiska pieprasījuma, ja iesniegti precīzi dati

15,00

100014

Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes kopijas (izvērstā forma + kopēto lapu skaits) noformēšana par vienu stacionēšanas reizi 3 darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas

4,50

100023

Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes kopijas (izvērstā forma + kopēto lapu skaits) noformēšana par vienu stacionēšanas reizi nākamajā darba dienā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati)

10,00

100015

Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izvērstā forma) vienas lapas puses kopijas izgatavošana

0,15

100024

Izziņas sagatavošana (par slimošanu/neslimošanu ar tuberkulozi, STS) izmeklējumu rezultātu aprakstīšana pēc pieprasījuma (1 dokuments)

5,70

100025

Arhīva izziņa par darba stāžu (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas

3,00

100026

Arhīva izziņa par darba stāžu un darba samaksu (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas

8,00

100029

Izraksta sagatavošana no iestādes vēsturiskās izziņas

5,00

100030

Apliecinātas kopijas noformēšana no arhīva dokumentiem (personas lietas)

3,00

100016

Dokumentu iesiešana ar spirāli

2,20

100018

Faksa sūtīšana (par katru lapu)

0,50

 


Informācija atjaunota: 2017.10.10 - 11:26