Jūs atrodaties šeit

Citi pakalpojumi

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

(ar PVN)

111001

Slimnieku pārvešana Rīgas pils. robežās

30.00

111003

Slimnieku pārvešana Latvijas teritorijā ārpus Rīgas,1 km cena

1.28

112001

Izejošo telefona sarunu kompensācija pēc fakta

 

112002

Interneta pakalpojuma abonēšana mēnesī vienam pieslēguma punktam**

16.79

112006

Autotransporta iebraukšana stacionāru teritorijā

2.85

112007

Autotransporta novietošana stacionāru teritorijā klīnikas pacientiem (viena diennakts)

7.11

112011

Maksas tualete (LOC)

0.14

112012

Operāciju zāles īre 1 stundu* (operācijām vietējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles aprīkojums un personāls. Pakalpojuma cenā neietilpst medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli.

110.69

112014

Medicīniskās dokumentācijas izveidošanas un uzglabāšanas pakalpojums*

6.05

112017 Operāciju zāles un anestezioloģijas komplekta īre 1 stundu* (operācijām vispārējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles un anestezioloģijas aprīkojums, operāciju zāles un Anestezioloģijas klīnikas personāls.  Pakalpojuma cenā neietilpst medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli. 196.11
112018 Operāciju zāles īre 1 stundu* (operācijām vietējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles aprīkojums. Pakalpojuma cenā neietilpst operāciju zāles personāls, medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli. 73.76
112019 Operāciju zāles un anestezioloģijas komplekta īre 1 stundu* (operācijām vispārējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles un anestezioloģijas aprīkojums, Anestezioloģijas klīnikas personāls. Pakalpojuma cenā neietilpst operāciju zāles personāls, medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli. 159.17

*  pakalpojums pieejams ārstnieciskās darbības veikšanai juridiskām personām.

** pakalpojums pieejams telpu nomniekiem vietās, kur tas tehnniski iespējams.

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Zāles platība, m2

Maksi- mālais vietu skaits

Īres maksa par vienu stundu, EUR (ar PVN)

 

Stacionārs „Gaiļezers”

 

 

 

113001

Lielā konferenču zāle

322 m2 (plus balkons 51.7 m2)

338

57,00

113002

Mazā konferenču zāle

139.3 m2

134

50,00

113003

Mācību klase

62.1 m2

30

28,50

113004

Semināru zāle

81.7 m2

75

36,00

 

Stacionārs LOC

 

 

 

113005

Konferenču zāle (bez foajē īres)

379.2 m2

415

57,00

113006

Konferenču zāle (ar  foajē īri)

379.2 m2 (plus foajē 248.6m2)

415

86,00

113009

Zāles apskaņošana

 

 

10,00 Eur par dienu

 

Stacionārs „Biķernieki”

 

 

 

113011

Konferenču zāle

144.5 m2

130

43,00

113012

Konferenču zāles tehniskais aprīkojums

 

 

29,00

113013

Konferenču zāles tehniskais aprīkojums

 

 

130,00 Eur par visu dienu

 

Pataloģijas centrs

 

 

 

113014

Konferenču zāle

119.6 m2

109

43,00

 

Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”

 

 

 

113015

Konferenču zāle Nr.1

99,3 m2

85

43,00

113016

Konferenču zāle Nr.2

54,97 m2

50

29,00

113007

Projektora īre (stacionāri Gaiļezers,  LOC, LIC)

 

 

15,00

113008

Projektora īre (stacionāri Gaiļezers,  LOC. LIC)

 

 

72,00 Euro par dienu

 

Stacionārs TPSC

 

 

 

113020

Konferenču zāle

74,4 m2

50

36,00

113021

Mācību telpa Nr.1

43,7 m2

18

29,00

113022

Mācību telpa Nr.3

56 m2

20

29,00

113023

Mācību telpa Nr.8

26,3 m2

10

21,50

Studējošo prakšu nodrošināšana*

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR (ar PVN)

131001

Studējošo prakšu nodrošināšana terapijā/ radioloģijā– cena par 1 dienu

4.33

131002

Studējošo prakšu nodrošināšana ķirurģijā – cena par 1 dienu

6.90

131003

Studējošo prakšu nodrošināšana intensīvajā terapijā, toksikoloģijas un sepses klīnikā, neatliekamās palīdzības nodaļā, operāciju nodaļā – cena par 1 dienu

41.14

131004

Studējošo prakšu Ievads aprūpē  nodrošināšana  pacientu aprūpes personālam - cena par vienu dienu

3.58

131005

Studējošo prakšu modrošināšana ergoterapijā un fizioterapijā - cena par vienu dienu

3.18

*pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām.

Maksas pakalpojumu cenrāža sadaļa „Studējošo prakšu nodrošināšana” medicīnas koledžām netiek piemērota.


Informācija atjaunota: 2019.05.07 - 10:46