Jūs atrodaties šeit

Citi pakalpojumi

 

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR (ar PVN)

111001

Slimnieku pārvešana Rīgas pils. robežās

30,00

111003

Slimnieku pārvešana Latvijas teritorijā ārpus Rīgas,1 km cena

1,28

112001

Izejošo telefona sarunu kompensācija pēc fakta

 

112002

Interneta pakalpojuma abonēšana mēnesī vienam pieslēguma punktam**

16,79

112006

Autotransporta iebraukšana stacionāru teritorijā

2,85

112007

Autotransporta novietošana stacionāru teritorijā klīnikas pacientiem (viena diennakts)

7,11

112012

Operāciju zāles īre 1 stundu* (operācijām vietējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles aprīkojums un personāls. Pakalpojuma cenā neietilpst medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli.

134,76

112014

Medicīniskās dokumentācijas izveidošanas un uzglabāšanas pakalpojums*

8,00

112017

Operāciju zāles un anestezioloģijas komplekta īre 1 stundu* (operācijām vispārējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles un anestezioloģijas aprīkojums, operāciju zāles un anestezioloģijas klīnikas personāls. Pakalpojuma cenā neietilpst medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli.

224,32

112018

Operāciju zāles īre 1 stundu* (operācijām vietējā anestēzijā) Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles aprīkojums. Pakalpojuma cenā neietilpst operāciju zāles personāls, medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli.

96,19

112019

Operāciju zāles un anestezioloģijas komplekta īre 1 stundu* (operācijām vispārējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles un anestezioloģijas aprīkojums, anestezioloģijas klīnikas personāls.  Pakalpojuma cenā neietilpst operāciju zāles personāls, medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli.

185,75

112020

Medikamentu un materiālu nodrošinājums pie ambulatori veicamām maksas mikroķirurģijas operācijām  (1 operācija)*

26.63

112021

Medikamentu un materiālu nodrošinājums pie stacionārā veicamām maksas mikroķirurģijas operācijām (1 operācija)*

58.19

*  pakalpojums pieejams ārstnieciskās darbības veikšanai juridiskām personām.

** pakalpojums pieejams RAKUS telpu nomniekiem vietās, kur tas tehnniski iespējams.

Studējošo prakšu nodrošināšana*

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR (ar PVN)

131001

Studējošo prakšu nodrošināšana terapijā/ radioloģijā– cena par 1 dienu

4.33

131002

Studējošo prakšu nodrošināšana ķirurģijā – cena par 1 dienu

6.90

131003

Studējošo prakšu nodrošināšana intensīvajā terapijā, toksikoloģijas un sepses klīnikā, neatliekamās palīdzības nodaļā, operāciju nodaļā – cena par 1 dienu

41.14

131004

Studējošo prakšu Ievads aprūpē  nodrošināšana  pacientu aprūpes personālam - cena par vienu dienu

3.58

131005

Studējošo prakšu modrošināšana ergoterapijā un fizioterapijā - cena par vienu dienu

3.18

*pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām.

Maksas pakalpojumu cenrāža sadaļa „Studējošo prakšu nodrošināšana” medicīnas koledžām netiek piemērota.


Informācija atjaunota: 2020.03.26 - 17:51