Jūs atrodaties šeit

Medicīnas ierīču apstrādes dienests

Medicīnas ierīču apstrādes dienests tika izveidots 2009.gadā, apvienojot stacionāru "Gaiļezers" un "Latvijas Onkoloģijas centrs" sterilizācijas nodaļas. 2010.gadā tika pievienota stacionāra "Biķernieki" sterilizācijas nodaļa un pēc tam veikta stacionāru "Latvijas Infektoloģijas centrs" un "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" sterilizācijas nodaļu pievienošanas procedūra.

Medicīnas ierīču apstrādes dienesta pamatfunkcija ir veselības aprūpē pielietojamo medicīnisko ierīču (ķirurģisko instrumentu un materiālu) apstrāde, sagatavošana lietošanai un piegāde visām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas veselības aprūpes struktūrvienībām. Apstrādes un sagatavošanas posmi ietver visu starptautiski noteikto šādu daļu funkciju kopumu – piesārņotu instrumentu un materiālu transportēšanu, medicīnisko ierīču tīrīšanu, dezinfekciju, tehniskā stāvokļa pārbaudi, kopšanu, komplektēšanu, iepakošanu, sterilizēšanu, glabāšanu un sterilo produktu piegādi lietotājiem. 

Medicīnas ierīču apstrādes dienests ir vienīgais visā valstī, kas saņēmis ISO standarta atbilstības sertifikātu par augstā minēto funkciju veikšanu. Akreditācijas apliecība DS/EN ISO 13485:2012

Medicīnas ierīču apstrādes dienesta darbinieki viena gada laikā sagatavo vidēji 75 000 dažādas sarežģītības instrumentu komplektus ķirurģisko operāciju veikšanai, izgatavo līdz 1 200 000 materiālu un instrumentu komplektu aprūpes manipulāciju veikšanai stacionārajās un ambulatorajās nodaļās.

Vienlaicīgi ar tiešo darba pienākumu izpildi, stacionāra "Gaiļezers" Medicīnas ierīču apstrādes dienesta personāls veic arī dažādu jaunu materiālu un tehnoloģisku apstrādes iespēju izpēti. Šīs izpētes mērķis ir panākt augstāku drošuma pakāpi instrumentu sagatavošanas laikā, vienlaicīgi pārbaudot materiālu un apstrādes tehnoloģisko ierīču patiesās iespējas un atbilstību. Apmierinoša rezultāta gadījumos, izpētītie materiāli un tehnoloģijas tiek ieviestas tiešajā darbā.

Medicīnas ierīču apstrādes dienesta personāla sastāvā ir Infekciju kontroles un sterilizācijas asociācijas biedri un starptautiskās asociācijas WFHSS (World Forum for Hospital Sterile Supply) biedri.

Medicīnas ierīču apstrādes dienesta vadība sadarbībā ar stacionāra "Gaiļezers" Operāciju bloka vadību ir izstrādājusi medicīnisko ierīču apstrādes personāla profesijas standartu, Latvijas Republikā pirmo medicīnisko ierīču apstrādes personāla izglītības programmu un medicīnisko ierīču aprites labas prakses rekomendāciju.

Medicīnas ierīču apstrādes dienesta personāls veic arī starptautiskas aktivitātes – kā darba grupas locekļi, Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas ietvaros, projektā VEDAS (Vocational Education for Disinfection and Sterilization) izstrādā starptautiskas apmācību programmas sadaļas.

 


Skatīt visas bildes
Informācija atjaunota: 2017.03.17 - 14:34