Jūs atrodaties šeit

Atkārtotas plaušu tuberkulozes nodaļa

Nodaļa specializējas tuberkulozes pacientu ar augstu multirezistences risku ārstēšanā (atkārtoti plaušu tuberkulozes gadījumi, kontakti ar rezistentas tuberkulozes pacientiem, ārstēšanas neveiksmes). Bez tam ir uzkrāta unikāla pieredze imūnsupresētu slimnieku plaušu pataloģiju diagnostikā, diferencāldiagnostikā un ārstēšanā. Nodaļas specialisti veic ātru un precīzu patoloģiskā procesa diagnostiku, nozīmē adekvātu ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošina arī procesa uzraudzību.

Gada laikā nodaļā ārstējas un pilnvērtīgu medicīnisko aprūpi saņem ap 600 pacientu. Pacienti nodaļā tiek uzņemti atbilstoši profilam. Nepieciešams pneimonologa vai ģimenes ārsta nosūtījums.

Speciālisti:

Nodaļas vadītāja: dr. Agita Toma, ārste pneimonoloģe, apmāca Latvijas Universtiātes rezidentus ftiziopulmonoloģijā

Ārsti:

Dr. med. Evija Livčāne, ārste pneimonoloģe, interniste. RSU infektoloģijas un dermatoloģijas katedras docente. Piedalās dažādu fakultāšu studentu, kā arī rezidentu apmācībā. Zāļu valsts aģentūras eksperts.
Irēna Andrejeviča, ārste  pneimonoloģe, arodslimību speciāliste, Uzņemšanas nodaļas atbildīgā ārste.

Pacientu aprūpi nodaļā veic sertificētas medicīnas māsas, ar pieredzi tuberkulozes pacientu aprūpē, tās specifikā. Ņemot vērā nodaļas profilu, darbinieku pieredzi un zināšanas, nodaļa piedalās Eiropas 7.ietvarprogrammas TB PAN – NET pētījumā.


  • Nodaļas kolektīvs
  • Nodaļas vadītāja Agita Toma
Informācija atjaunota: 2014.10.15 - 14:35