Jūs atrodaties šeit

Ārstēšanās Eiropas savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices konfederācijas iedzīvotājiem

13. Ārstēšanās Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices iedzīvotājiem atbilstoši LR 2018. gada 28. augusta MK noteikumu Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā 201.8.1. punktā noteiktajam.


 13.1. MAKSA PAR ĀRSTĒŠANOS STACIONĀRĀ UN DIENAS STACIONĀRĀ*

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

121001

Ārstēšanās stacionāra nodaļās par vienu gultu dienu – gultas dienas cena

Aprēķina atbilstoši 6.pielikumā  noteiktam gultasdienas tarifam**

121002

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, saņemot

hroniskās hemodialīzes pakalpojumus (par katru dienu)

Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***

121003

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, izņemot

hroniskās hemodialīzes pakalpojumus (par katru dienu)

Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***

121004

Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām stacionāra pacientiem

Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***

121005

Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām dienas stacionāra pacientiem

Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***

* Sadaļas pakalpojumu kodi samaksas aprēķināšanai izmantojami arī pacientiem, kuru ārstēšana saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumiem Nr.555  „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” tiek apmaksāta pēc šajā sadaļā norādītajiem nosacījumiem.

** LR Ministru Kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 6. pielikums „Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi”.

*** Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (apstiprināts LR Nacionālajā Veselības dienestā). 

13.2.  MAKSA PAR AMBULATORAJIEM PAKALPOJUMIEM*

Kods

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

122001

Maksa par ambulatorās aprūpes epizodi

Aprēķina atbilstoši 4. pielikumā noteiktiem tarifiem” **

122002

Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām ambulatorajiem pacientiem

Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***

 * Sadaļas pakalpojumu kodi samaksas aprēķināšanai izmantojami arī pacientiem, kuru ārstēšana saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumiem Nr.555  „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” tiek apmaksāta pēc šajā sadaļā norādītajiem nosacījumiem.

** LR Ministru Kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555  „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 4. pielikums „Aprūpes epizodes un to tarifi”.

*** Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (apstiprināts LR Nacionālajā Veselības dienestā).

3. Izmaiņas un papildinājumi Cenrādī stājas spēkā ar 2018. gada 8. oktobri.


Informācija atjaunota: 2018.10.10 - 13:26