Jūs atrodaties šeit

Aptiekas dienests

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Aptiekas dienests ir slimnīcas struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām, kuras sastāvā ir stacionāra „Gaiļezers”, stacionāra „Biķernieki”, stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs”, stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” un stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” slēgta tipa aptiekas.

Aptiekas dienesta darbības mērķis ir nodrošināt slimnīcas struktūrvienības ar to darbībai nepieciešamajām zālēm, pārsienamajiem materiāliem, slimnieku kopšanas piederumiem, vienreizējās lietošanas medicīnisko aprīkojumu.

Aptiekas dienests savas funkcijas realizē sadarbībā ar citām slimnīcas struktūrvienībām un institūcijām.

Lai izpildītu savus uzdevumus, slimnīcas Aptiekas dienests veic šādas funkcijas:

  • atbilstoši finansējumam, slimnīcā lietojamo zāļu sarakstam, struktūrvienību pieprasījumiem, noslēgtajiem līgumiem, zāļu un medicīnas preču iegādes noteikumiem, pasūta, saņem, uzglabā un izsniedz struktūrvienībām zāles un medicīnas preces;
  • atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem izgatavo zāles pēc slimnīcas struktūrvienību pieprasījumiem;
  • nodrošina farmaceitisko aprūpi slimnīcas ārstnieciskajās struktūrvienībās sniedzot informāciju par zālēm un medicīnas precēm citām slimnīcas struktūrvienībām;
  • veic zāļu un medicīnas preču uzskaiti aptiekās, dod nepieciešamās atskaites par zāļu un medicīnas preču apriti un atlikumiem slimnīcas aptiekās slimnīcas grāmatvedībai un citām institūcijām.

Aptiekas dienesta darbinieki piedalās Zāļu komitejas darbībā, sniedz priekšlikumus slimnīcā lietojamo zāļu saraksta koriģēšanai, analizē zāļu un medicīnas preču apriti slimnīcas struktūrvienībās un sniedz priekšlikumus tās uzlabošanai, racionālai zāļu un medicīnas preču izlietošanai.


Informācija atjaunota: 2018.02.19 - 22:31