Jūs atrodaties šeit

Aprūpes personāla izglītība

LŪGUMS PIETEIKTIES, RAKSTOT UZ E-PASTU kursi@aslimnica.lv


Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Izglītības daļa organizē ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu (māsu, ārsta palīgu, māsu palīgu, biomedicīnas laborantu, radiologa asistentu) tālākizglītības pasākumu norisi, sekmējot viņu profesionālo izaugsmi, kvalifikācijas celšanu un uzturēšanu.

Gada laikā tiek nodrošināta slimnīcas apmaksāto tālākizglītības programmu apgūšanu 30 māsām un māsu palīgiem 20 kredītstundu apjomā, tādējādi uzturot aprūpes personāla reģistru, sertifikāciju un resertifikāciju. Izglītības daļas mērķis ir stimulēt katra aprūpes personāla darbinieka personīgo atbildību par līdzdalību tālākizglītības pasākumos, saņemto sertifikātu un izziņu saglabāšanu.

Izglītības daļa veicina jaunu tālākizglītības programmu veidošanu un esošo programmu pilnveidošanu un pārapstiprināšanu Latvijas Māsu asociācijā atbilstoši Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru, klīniku/nodaļu specifikai un profilam.

Izglītības daļa, balstoties uz slimnīcas stacionāros strādājošo māsu pamatspecialitātēm un papildspecialitātēm, veido tālākizglītības moduļus, lai atvieglotu tālākizglītības pasākumu izvēli atbilstoši specialitātei un atvieglotu pārreģistrācijas un resertifikācijas procesu.

Izglītības daļa, sadarbībā ar slimnīcas stacionāru galvenajām māsām / klīniku/ nodaļu virsmāsām, aptaujas veidā pamatojoties uz aprūpes personāla tālākizglītības pasākumu reģistru un aprūpes personāla tālākizglītības apmācības moduļiem, apzina vajadzības pēc aprūpes personāla tālākizglītības pasākumiem slimnīcas stacionāros, kuri nepieciešami pārreģistrācijas un resertifikācijas veikšanai.

Informācija par kursiem skatāma ŠEIT


Informācija atjaunota: 2016.10.26 - 10:43