Jūs atrodaties šeit

Administrācijas kontakti

Administrācijas kontakti
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
tālr.
Tālr.: 67042400, fakss: +371 67042786, e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv
 • Administratīvā direktore Iveta Akmentiņa
  6704 1056
  E-pasts: 
  iveta.akmentina@aslimnica.lv
 • Lietvedības daļas vadītāja Dace Galeniece
  6730 3104
  E-pasts: 
  dace.galeniece@aslimnica.lv
 • Darba aizsardzības daļas vadītāja p.i. Rita Siņavska
  6730 3167
  E-pasts: 
  rita.sinavska@aslimnica.lv
 • Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja Ilze Krūmiņa
  6704 1055
  E-pasts: 
  ilze.krumina@aslimnica.lv
 • Zinātnes daļas vadītājs Mārcis Leja
  6730 3162
  E-pasts: 
  marcis.leja@aslimnica.lv
 • Izglītības daļas vadītāja Dace Munča
  6730 3110
  E-pasts: 
  dace.munca@aslimnica.lv
 • Personāla direktore Evita Duļbinska
  6704 2588
  E-pasts: 
  evita.dulbinska@aslimnica.lv
 • Finanšu direktore Ieva Jauģiete
  6704 2414
  E-pasts: 
  ieva.jaugiete@aslimnica.lv
 • Galvenais grāmatvedis Andris Kaktabulis
  6730 3100
  E-pasts: 
  andris.kaktabulis@aslimnica.lv
 • Informācijas tehnoloģiju direktors Jānis Gulbis
  6704 1060
  E-pasts: 
  janis.gulbis@aslimnica.lv
 • IT attīstības daļas vadītājs Ansis Liepiņš
  6704 1073
  E-pasts: 
  ansis.liepins@aslimnica.lv
 • Ekonomikas daļas vadītāja Larisa Auzāne
  6730 3101
  E-pasts: 
  larisa.auzane@aslimnica.lv
 • Ārstniecības direktors Haralds Plaudis
  6704 2966
  E-pasts: 
  haralds.plaudis@aslimnica.lv
 • Statistikas daļas vadītāja Gaļina Ivanova
  6730 3103
  E-pasts: 
  galina.ivanova@aslimnica.lv
 • Tehniskais direktors Pjotrs Harlamovs
  6704 2300
  E-pasts: 
  pjotrs.harlamovs@aslimnica.lv
 • Klientu apkalpošanas daļas vadītāja Agrita Junkere
  6704 1057
  E-pasts: 
  agrita.junkere@aslimnica.lv
 • Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis
  6704 1061
  E-pasts: 
  gints.cirulis@aslimnica.lv
 • Aprūpes direktore Inese Budzila
  6704 2405
  E-pasts: 
  inese.budzila@aslimnica.lv
 • Datu aizsardzības speciālists Māris Ruķers
  E-pasts: 
  maris.rukers@e-risinajumi.lv
 • Tehnisko sistēmu nodrošinājuma un drošības daļas vadītāja Irīna Rutkovska
  6704 2347
  E-pasts: 
  irina.rutkovska@aslimnica.lv
 • Laboratorijas dienesta vadītāja Nataļja Rešetņaka
  6704 1058
  E-pasts: 
  natalja.resetnaka@aslimnica.lv
 • Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas vadītājs Raimonds Vimba
  6704 1065
  E-pasts: 
  raimonds.vimba@aslimnica.lv
 • Ambulatorās daļas vadītāja Sarmīte Dzene
  6704 1067
  E-pasts: 
  sarmite.dzene@aslimnica.lv
 • Preses sekretāre Ilga Namniece
  6704 2616
  2980 8285
  E-pasts: 
  ilga.namniece@aslimnica.lv
Valde
 • Valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis
  6704 2400
  E-pasts: 
  imants.paeglitis@aslimnica.lv
 • Valdes loceklis Kaspars Plūme
  6704 2400
  E-pasts: 
  kaspars.plume@aslimnica.lv
 • Valdes loceklis Aleksejs Višņakovs
  6704 2400
  E-pasts: 
  aleksejs.visnakovs@aslimnica.lv
 • Valdes loceklis Andis Pinkulis
  6704 2400
  E-pasts: 
  andis.pinkulis@aslimnica.lv
Stacionārs "Ģaiļezers"
Hipokrāta 2, Rīga, LV-1038
tālr.
67303112
 • Fakss
  E-pasts: 
  aslimnica@aslimnica.lv
 • Galvenā ārste Linda Peiča
 • Galvenā māsa Kristīne Bondareva
Latvijas Onkoloģijas centrs
Hipokrāta 4, Rīga, LV-1079
tālr.
67042001
 • Fax
  67539160
  E-pasts: 
  onkologijas.centrs@aslimnica.lv
 • Galvenais ārsts Viesturs Krūmiņš
 • Galvenā māsa Inta Laže
Stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs"
Linezera 3, Rīga, LV-1006
tālr.
67014500
 • Fax
  67014568
  E-pasts: 
  lic@aslimnica.lv
 • Galvenais ārsts Baiba Rozentāle
 • Galvenā māsa Vineta Elstere
Stacionārs "Biķernieki"
Lielvārdes 68, Rīga, LV-1006
tālr.
67038201
 • Fax
  67548683
 • Galvenais ārsts Juris Nikolajenko
 • Galvenā māsa Daiga Rudzīte
Stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs
„Upeslejas”, Stopiņu novads
tālr.
67048202
 • Rīgas ambulatorā daļa Lielvārdes iela 68, K-7, Rīga, LV-1006
 • tālr. 67514433
 • Galvenais ārsts Andra Cīrule
 • Galvenā māsa Evija Apalīte
Patoloģijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, LV-1038
tālr.
67046070
 • Мorgs
  67536036
 • Biopsijas materiālu pieņemšana
  67536060
Diagnostiskās radioloģijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, LV-1038
tālr.
67000610
 • Vadītāja Māra Epermane