You are here

Pakalpojumu apmaksas iespējas

Norēķināties par saņemtiem pakalpojumiem un apmaksāt rēķinus iespējams:

  • jebkurā slimnīcas kasē;
  • bankā;
  • internetbankā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas rekvizīti:

SIA” Rīgas Austrumi klīniskā universitātes slimnīca”

Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038

Vienotais reģ. Nr. 40003951628

Swedbank, kods HABALV22

IBAN konta Nr. LV24 HABA0001407045805


Uzmanību!

Gadījumā, ja Jums nav iespēju apmaksāt rēķinu noteiktajā termiņā pilnā apmērā, piedāvājam iespēju par rēķina apmaksu noslēgt vienošanos ar slimnīcu par atmaksas termiņa pagarināšanu un maksāšanu pa daļām. Lai noslēgtu vienošanos par apmaksas termiņa pagarinājumu vai, lai saņemtu informāciju par neapmaksātiem aprēķiniem, lūdzam sazināties ar Statistikas daļudarba dienās no 9:00 līdz 15:00pa tālruni 26369220 vai rakstot uz e-pastu Tatjana.Sausina@aslimnica.lv

Paldies par atsaucību!

Last update: 2019.10.10 - 14:12